Rekonštrukcia trafostanice Rožňavská 22

Popis projektu

O projekte
Rekonštrukcia trafostanice Rožňavská 22
Rozsah zákazky
Rekonštrukcia trafostanice – úprava NN rozvádzača, repas VN kobiek, výmena transformátora, úprava uzemnenia trafostanice, výmena kondenzátorov a doplnenie ochranných pracovných prostriedkov. Kompletná projektová dokumentácia schválená ZSD, a.s.
Realizácia
05/2020 – 05/2020