Oprava VN vypínača Galvániho 6, BA

Popis projektu

O projekte
Oprava VN vypínača Galvániho 6, BA
Rozsah zákazky
Výmena VN 22kV vypínača po poruche koncovky na VN olejovom vodiči
Realizácia
01/2021