Výroba rozvádzačov

Našou výrobnou činnosťou sú NN rozvádzače a rozvodnice do 4000A, typového a atypického prevedenia, oceľoplechové, staveniskové rozvádzače (antoníky), rozvádzače pre bytovú výstavbu, investičnú a individuálnu bytovú výstavbu, technologické zariadenia, meranie a reguláciu (MAR), ekologické stavby (ČOV), rozvodné skrinky (PRIS), elektromerové rozvádzače, rozvádzače pre verejné osvetlenie pre rôzne druhy napäťových a prúdových zdrojov ako aj oblasť elektroniky.

Kvalitné a moderné technické vybavenie, výrobné kapacity a kontrola kvality našich výrobkov nám umožňuje splniť i náročné požiadavky zákazníkov.

Veríme, že naša ponuka Vás zaujme a našou kvalitou, pružnosťou  Vás presvedčíme k dlhodobej obchodnej spolupráci.

 Ponuka rozvádzačov zahŕňa:

– Výkonové (priemyselné) rozvádzače (STN EN 61439-2)
– Rozvodnice určené na obsluhu laikmi (DBO) (STN EN 61439-3)
– Staveniskové rozvádzače (ACS) (STN EN 61439-4)
– Rozvádzače na rozvod energie vo verejných sieťach (STN EN 61439-5)
– a iné

Ponuka služieb v oblasti výroby rozvádzačov:

– odborné poradenstvo
– vypracovanie projektovej dokumentácie (schémy rozvádzača)
– výroba rozvádzačov vrátane ich dopravy na miesto inštalácie
– pripojenie rozvádzača
– spustenie rozvádzača do skúšobnej a ostrej prevádzky
– servis a údržba elektrických rozvádzačov
– revízie rozvádzačov, termovízia

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Telefón:
+421 907 762 373

E-mail:
janak@ajservices.sk

Mohlo by vás zaujímať