Výroba rozvádzačov

Našou výrobnou činnosťou je výroba NN rozvádzačov a rozvodníc do 4000A, typového a atypického prevedenia, oceľoplechové, staveniskové rozvádzače (antoníky), rozvádzače pre bytovú výstavbu, investičnú a individuálnu bytovú výstavbu, technologické zariadenia, meranie a reguláciu (MAR), ekologické stavby (ČOV), rozvodné skrinky (PRIS), elektromerové rozvádzače, rozvádzače pre verejné osvetlenie pre rôzne druhy napäťových a prúdových zdrojov ako aj oblasť elektroniky.

Kvalitné a moderné technické vybavenie, výrobné kapacity a kontrola kvality našich výrobkov nám umožňuje splniť i náročné požiadavky zákazníkov.

Veríme, že naša ponuka Vás zaujme a našou kvalitou, pružnosťou Vás presvedčíme k dlhodobej obchodnej spolupráci.

 Ponuka rozvádzačov zahŕňa:

– Výkonové (priemyselné) rozvádzače (STN EN 61439-2)
– Rozvodnice určené na obsluhu laikmi (DBO) (STN EN 61439-3)
– Staveniskové rozvádzače (ACS) (STN EN 61439-4)
– Rozvádzače na rozvod energie vo verejných sieťach (STN EN 61439-5)
– a iné

Ponuka služieb v oblasti výroby rozvádzačov:

– odborné poradenstvo
– vypracovanie projektovej dokumentácie (schémy rozvádzača)
– výroba rozvádzačov vrátane ich dopravy na miesto inštalácie
– pripojenie rozvádzača
– spustenie rozvádzača do skúšobnej a ostrej prevádzky
– servis a údržba elektrických rozvádzačov
– revízie rozvádzačov, termovízia

Referenčné projekty:

  • BD Slnečnice I, II, III – Bratislava (elektromerové rozvádzače)
  • BD Kopčianka I, II, III – Bratislava (elektromerové a podružné rozvádzače)
  • PO Stará Vajnorská 4, Bratislava
  • Hala IBG, Modra (hlavné a podružné rozvádzače)
  • Hala Mareiner Holz, s.r.o., Považská Bystrica (riadiace, hlavné, automatizačné rozvádzače)
  • ČOV, Michalová (hlavné a podružné rozvádzače)
  • Kongres hotel, Košice (hlavné a podružné rozvádzače)
  • Belgravia management, s.r.o. (hlavné a podružné rozvádzače)
  • BILLA, viacero obchodných domov (hlavné a podružné rozvádzače)
  • W-RENT, Považská Bystrica (riadiace rozvádzače automatizácie)

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Telefón:
+421 907 762 373

E-mail:
janak@ajservices.sk

Mohlo by vás zaujímať

Elektroinštalácie NN

Neoddeliteľnou súčasťou každého objektu, už pri jeho vzniku, je elektrická inštalácia. Elektrická inštalácia každej stavby pozostáva z vnútorných silnoprúdových rozvodov, umelého osvetlenia, vonkajšieho areálového osvetlenia,

Dozvedieť sa viac »