Projekčná činnosť (elektroprojekcia)

Snažili ste sa zrealizovať stavbu bez projektovej dokumentácie a stalo sa Vám, že kvôli nedomysleniu úplnosti rozvodov ste museli opätovne rozbíjať steny a dopĺňať dodatočnú kabeláž? Tým z Vás nemusíme vysvetľovať, čo znamená pojem projekčná činnosť.

Základom každého úspešného projektu je mať precízne spracovanú projektovú dokumentáciu pre každú jednu časť stavby.

Projekčná činnosť našej spoločnosti sa zameriava na projekty pre stavebné povolenie (PDpSP) aj realizačné projektové dokumentácie (RPD) pre tieto časti stavieb:

  • projekt pre NN a VN prípojku do 22kV
  • projektovú dokumentáciu pre trafostanicu (kioskovú aj umiestnenú v objekte)
  • projekt ochrany pred bleskom – Bleskozvod (aktívne bleskozvody sú na Slovensku od 3/2017 v nesúlade s aktuálne platnou normou STN EN 62305-1 až 4)
  • projektovú dokumentáciu elektroinštalácie (vnútorná inštalácia, technologická inštalácia, verejné osvetlenie, areálové rozvody)
  • projekt elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) a požiarneho rozhlasu (HSP / PR)
  • projekt centrálneho batériového systému (CBS)
  • projekt slaboprúdových rozvodov (optické a metalické rozvody ŠKa televízne rozvody
  • návrh kamerového systému (CCTV)
  • návh elektrického zabezpečovacieho systému (EZS)

Tieto projekty vieme pripraviť aj s výkazom výmer, prípadne aj s projektantským rozpočtom.

Projektovanie pre nás neznamená subjektívne kreslenie nami navrhovaných riešení. Finálnej verzii projektu predchádza živá komunikácia so zákazníkom (či už na osobných stretnutiach alebo cez videokonferencie, kde projekt upravujeme priamo online cez screensharing) a čo najlepšie zapracovanie jeho predstáv a požiadaviek na kvalitu, funkčnosť a výslednú cenu celej elektroinštalácie.

Referencie:

Kongres Hotel Košice, Priemyselná 7 – 250 hotelových izieb, kongresová sála pre 500 ľudí, reštaurácie, bary, wellness, office časť, trafostanica, nn prípojka

Bytový dom Púchov – 24BJ – silnoprúd, slaboprúd, rozvádzače, nn prípojka

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Telefón:
+421 907 762 373

E-mail:
janak@ajservices.sk

Mohlo by vás zaujímať