Areál 21-tka

Popis projektu

O projekte
Administratívna budova
Rozsah zákazky
Kompletná projektová dokumentácia a realizácia elektroinštalácií v rozsahu – elektroinštalácia, bleskozvod, eps, ezs, slaboprúdy, CCTV.
Realizácia
3/2020 – 7/2020