SIGMA consulting

Popis projektu

O projekte
NN prípojka pre technológiu chladenia
Rozsah zákazky
Dodávka a montáž NN prípojky, vrátane zemných a výkopových prác
Realizácia
07/2020-09/2020