Výrobná hala JAMEX

Popis projektu

O projekte
Výrobná hala JAMEX Považská Bystrica – kompletná elektroinštalácia a návrh osvetlenia
Rozsah zákazky
Elektroinštalácia, NN prípojka, štruktúrovaná kabeláž, blesozvod, osvetenie vrátane jeho návrhu
Realizácia
10/2020 – 01/2021