Hlasová signalizácia požiaru (HSP | PA | ER)

Hlasová signalizácia požiaru v skratke HSP alebo PA (Public Audio) alebo (ER) evakuačný rozhlas, je neoceniteľnou službou v priestoroch, kde sa zhromažďujú osoby laické, nepoučené. A je potrebné ich upozorniť na neočakávanú situáciu akou je nepochybne požiar, únik nebezpečných látok, hlásenia civilnej ochrany. Ako bonus je možné využiť túto sústavu na vyhľadávanie stratených osôb, zle parkujúcich alebo vyhlasovanie reklamných sloganov.

Hlasová signalizácia požiaru je spúštaná požiarnymi tlačítkami v prípade absencie systému EPS, ktorý spúšťa hlasovú signalizáciu požiaru automaticky pri zaregistrovaní požiaru.

Rozvrhnutie reproduktorov záleží od členitosti miestností a akustických vlastností daných priestorov. Dané rozvrhnutie vieme vypočítať. Naše projektové oddelenie dbá na plnenie zákonom stanovených noriem. Zároveň zapracuje do návrhu všetky naše dlhoročné skúsenosti s inštaláciami systémov na hlásenie evakuácie požiaru.

Systém hlasovej signalizácie požiaru skladá s riadiacej jednotky, zosilňovača a smerovačov a ich kombinácie. Rozšíriť sa dá aj o FM/CD/USB tuner a diaľkové ovládanie s mikrofónom na jednoduchšie používanie obsluhou.

Systémy HSP

Najpoužívanejším systémom hlasovej signalizácie požiaru je ESSER VARIODYN D1 vo verzií COMPRIO 4-24 a BOSCH VAS PLENA, ktoré sa často používajú vo výrobných halách, obchodných centrách, garážových domoch a v hotelových komplexoch.

Naše systémové riešenia sú použité na Ubytovňa Nitra Krškany, MALL centrálny sklad Slovensko, Skladovo výrobná hala SV4 Bratislava a mnohých ďalších.

Za roky pôsobenia na trhu vieme poskytnúť evakuačný rozhlas pre rozsahovo rôznorodé projekty a vieme poskytnúť bezpečné varovanie osôb a následne ich bezpečnú evakuáciu pri vzniku nebezpečných udalostí. Takéto varovanie je neoceniteľným faktorom na záchranu ľudských životov a spokojnosť prevádzkovateľov, keďže často sa vysielajú aj reklamné informácie a oznamy pre návštevníkov.

Legislatíva

  • Hlasová signalizácia požiaru je súčasťou elektrickej požiarnej signalizácie a je rovnako definovaná normami EN 54-xx.
  • Nutnosť inštalácie HSP do objektu je v slovenskej legislatíve vymedzená vyhláškou č.94/2004 Z.z. a jej prevádzka sa riadi vyhláškou č. 726/2002 Z.z.

Projekcia HSP

Samozrejme vieme zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, realizačný projekt, poradenskú činnosť. Predaj originálnych náhradných komponentov, servisné služby a dozornú činnosť pre všetky typy evakuačného rozhlasu.

Sme hrdým montážnym partnerom HONEYWELL, BOSCH, LDA ONE.

EPS (kou) a HSP (čkom)  musia byť vybavené tieto stavby súčasne:

  • Určená na ubytovanie viac ako 20 osôb (konštrukčný celok zmiešaný alebo horľavý)
  • Určená na ubytovanie viac ako 50 osôb (konštrukčný celok nehorľavý)
  • Zdravotnícke zariadenia s lôžkovou časťou
  • Budovy so zhromažďovacími priestormi
  • Ak sa v podzemných podlažiach trvale zdržuje viac ako 20 osôb
  • V ktorých sa predpokladá postupná evakuácia osôb
  • V ktorých je viac ako 200 osôb, okrem stavieb určených na bývanie

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Telefón:
+421 907 762 373

E-mail:
janak@ajservices.sk

Mohlo by vás zaujímať

Bleskozvod

Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti s inštaláciou bleskozvodov všetkých druhou a typov. Vieme Vám pripraviť projekt bleskozvodu pre Váš objekt za predpokladu využitia ekonomicky a

Dozvedieť sa viac »

Optické siete

Metalické káble sa zvyknú používať na kratšiu vzdialenosť (do 100 metrov) a väčšinou medzi sebou prepájajú celky nachádzajúce sa na jednom horizontálnom podlaží. Centrálny rozvádzač,

Dozvedieť sa viac »