Keď sa stretne 12 rokov skúseností v oblasti elektroinštalácií s kvalitou a priaznivou cenou.

Naši partneri

Zaoberáme sa komplexnými elektroinštalačnými prácami do 22 kV, inštaláciou elektrických požiarnych zariadení a elektroprojekciou

Elektroinštalácie
NN a VN

Montujeme všetky druhy elektroinštalácií, ochrany pred bleskom a prepätím, elektrické prípojky (aj vysokonapäťové), trafostanice a vyrábame elektrické rozvádzače. Naši pracovníci využívajú pri tom bohaté skúsenosti nadobudnuté počas 12-ročnej spoločnej tímovej praxe.

Elektrická požiarna signalizácia a hlasová signalizácia požiaru

Vieme poskytnúť ochranu EPS, HSP a CBS pre rozsahovo rôznorodé projekty. Samozrejme vieme zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, realizačný projekt, poradenskú činnosť a predaj originálnych náhradných komponentov, servisné služby.

Revízie, servis, projektovanie

Odberné prehliadky a odborné skúšky (revízie), vykonávajú naši skúsení technici v zmysle bezpečno-technických požiadaviek. Projekciu elektroinštalácie realizujeme v širokom spektre súkromných aj verejných budov - oblasť projektovania je NN, VN a požiarno-bezpečnostné systémy.