Trafostanica (transformačná stanica)

Trafostanica (e) a dodávka vysoko napäťových komponentov.

Elektrická energia sa z elektrární vedením šíri zvyčajne pod veľmi vysokým napätím (VVN) alebo vysokým napätím (VN) 22kV, 10kV, 6kV a 3kV – vedenie sa nazýva VN prípojka. V domácnostiach a výrobných halách, ale potrebujete pracovať s nízkym napätím (NN) 400V/230V. Presne na takúto transformáciu elektrickej energie slúžia trafostanice.

Bez trafostanice by nebolo možné využívať elektrickú energiu z elektrární, preto sú tieto zariadenia súčasťou skoro každej stavby, areálu prípadne štvrte.

Existujú rôzne veľké trafostanice, pri menších objektoch sa stretnete s neveľkými plechovými rozvodnými skriňami. Väčšie kioskové trafostanice v podstate tvoria samostatnú budovu. Nájdu využitie napríklad pri priemyselných halách, obytných súboroch, atď. Kioskovú trafostanicu vieme dodať na mieru (tj. atypický rozmer / betón, tvar, farebnosť) na základe požiadaviek zákazníka.

Štandardné kioskové trafostanice, tzv. typizované kioskové trafostanice dodávame do 14-21 dní.

Trafostanica sa skladá z nasledovných komponentov transformátor, rozvádzač vysokého a nízkeho napätia. Vzájomné prepojenia, vnútorná elektroinštalácia a kvôli ochrane pred zasiahnutím bleskom aj bleskozvod.

  • Kioskové trafostanice – výroba, dodávka a montáž trafostaníc, inžinierska činnosť pri vybavovaní dokladov na SSD, ZS DIS a VSD, revízie, kontroly a úradné skúšky trafostaníc
  • Objektové trafostanice – dodávka a montáž trafostaníc, inžinierska činnosť pri vybavovaní dokladov na SSD, ZS DIS a VSD, revízie, kontroly a úradné skúšky trafostaníc

Používame vysoko kvalitné komponenty určené pre vysoké napätie:

  • Transformátory: Schneider electric, ABB, SIEMENS, BEZ
  • VN rozvádzače: Schneider electric, ABB, SIEMENS, Orma zabal

Ako priamy veľkoobchodný partner všetkých našich dodávateľov Vám ponúkame vysoko napäťové komponenty (VN rozvázdače a transformátory) na priamy predaj.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Telefón:
+421 907 762 373

E-mail:
janak@ajservices.sk

Mohlo by vás zaujímať

Servisná činnosť

Systémy, ktoré naša firma ponúka, sú z technického hľadiska komplexné celky. Pre ich správne fungovanie je potrebné, aby boli udržiavané v perfektnom stave. Ani vtedy

Dozvedieť sa viac »

Optické siete

Metalické káble sa zvyknú používať na kratšiu vzdialenosť (do 100 metrov) a väčšinou medzi sebou prepájajú celky nachádzajúce sa na jednom horizontálnom podlaží. Centrálny rozvádzač,

Dozvedieť sa viac »