Centrálny batériový systém (CBS)

Centrálny batériový systém je systémom núdzového osvetlenia, ktorý sa používa v miestach s veľkým počtom osôb (zhromaždiská), v nemocniciach, v podzemných garážach. Tento systém sa pomaly, ale určite dostáva na trh s výraznou legislatívnou podporou. Preto sa aj naša spoločnosť stala firmou, ktorá vie centrálny batériový systém navrhnúť, dodať a zrealizovať.

Máme skúsenosti s montážou CBS od spoločností SCHRACK (systém CPS a LPS), EATON (systém CEAG).

Kedy je potrebný centrálny batériový systém?

Na  základe normy STN EN 50171 a STN EN 62034 musí byť použitý systém centrálneho napájacieho zdroja núdzového osvetlenia pri týchto bodoch:

 • stavby s prevádzkou pri zníženejúrovni osvetlenia (kiná, divadlá, diskotéky, a pod.)
 • stavby zdravotníckych zariadení s lôžkovými oddeleniami
 • stavby zariadení sociálnych služieb podľa platného právneho predpisu (5), v ktorých sa nachádzajú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
 • stavby s požoarnouvýškou nad 22,5m, okrem stavieb na bývanie
 • stavby na ubytovanie pre viac ako 50 osôb
 • stavby s hromadnými garážami pre viac ako 50 motorových vozidiel
 • stavby s vnútorným zhromažďovacím priestorom s celkovým počtom viac ako 100 núdzových svietidiel a svietidiel s núdzovým modulom
 • stavby s celkovým počtom viac ako 200 núdzových svietidiel a svietidiel s núdzovým modulom
 • stavby s celkovým počtom núdzových svietidiel a svietidiel s núdzovým modulom viac ako 50, z ktorých je viac ako 1/3 umiestnená vyššie ako 4,5 metra nad úrovňou podlahy
 • výrobné haly (stavby) s viacsmennou prevádzkou s celkovým počtom núdzových svietidiel a svietidiel s núdzovým modulom viac ako 50

Centrálne batériové systémy sú:

 • adresné – každé svietidlo má vlastnú adresu a je kontrolované ústredňou (centrálou), v tomto systéme je možné vyhodnotiť chybu každého jedného elementu, systémy sa využívajú v administratívnych budovách alebo bytových komplexoch, kde je náročné sledovať chybovosť vetiev.
 • skupinové – ústredňa (centrála) kontroluje skupinu svietidiel, kontroluje vetvu. Takéto systémy sa využívajú v obchodných komplexoch, kde je možné sledovať chybovosť vetvy svietidiel v jednej prevádzke. Takýto systém je lacnejší, čo znamená, že druhým kritérom na jeho zaobstaranie je cena.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Telefón:
+421 907 762 373

E-mail:
janak@ajservices.sk

Mohlo by vás zaujímať

Bleskozvod

Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti s inštaláciou bleskozvodov všetkých druhou a typov. Vieme Vám pripraviť projekt bleskozvodu pre Váš objekt za predpokladu využitia ekonomicky a

Dozvedieť sa viac »

Optické siete

Metalické káble sa zvyknú používať na kratšiu vzdialenosť (do 100 metrov) a väčšinou medzi sebou prepájajú celky nachádzajúce sa na jednom horizontálnom podlaží. Centrálny rozvádzač,

Dozvedieť sa viac »